ZORGBOERDERIJ

OVER DE ZORGBOERDERIJ

De oorsprong van boerderij Vorster Hand is ontstaan in het jaar 2003. De witlofkwekerij was, samen met de ondernemerslust van Math en Toos, het beginsel van de zorgtak binnen de boerderij. In april van dat jaar mochten we de eerste hulpboeren verwelkomen en “zorg met lof” was geboren. In 2008 kwam dochter Eefje meehelpen in het familiebedrijf. De oude koeienstal werd omgebouwd tot een huiselijke en sfeervolle leefruimte en in december 2018 werd de dagbeleving voor ouderen feestelijk geopend.

Op boerderij Vorster Hand vinden we het belangrijk dat we de beleving van de boerderij tot leven laten komen. Door de jaren heen ontwikkelde de zorgboerderij zich dan ook verder en kwamen er naast uitbereiding van verschillende activiteiten ook diverse dierenverblijven, een houtwerkplaats, een moestuin, een bloementuin en een prachtige glazen kas.

In 2019 is er de keuze gemaakt om te stoppen met de witlof omdat Math en Toos hun pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Hiermee kwam ook de werkprocessen van de witlofteelt te vervallen, maar gelukkig zijn er nog steeds veel werkzaamheden en activiteiten waarin onze hulpboeren zich kunnen door ontwikkelen. De hulpboeren zijn de spil van de boerderij en zorgen samen met de begeleiding dat de werkzaamheden en activiteiten op de boerderij worden uitgevoerd en dat naast de mensen, ook de dieren en de omliggende natuur goed wordt onderhouden en verzorgd.

De dagbeleving voor ouderen is vooral gericht op activering en beleving. We streven hierbij naar een zinvolle en aangename dagbesteding waarbij de oudere gast kan deelnemen aan de activiteiten in en om de boerderij of lekker kan zitten en genieten van de omgeving, de bedrijvigheid, de dieren en de mensen.

De groene ruimte, het nuttig werk, sociaal interactie, het in beweging zijn en gezond eten zijn enkele kernwaarden die ertoe bijdragen dat onze gasten en hulpboeren zich prettig en veilig voelen op de boerderij. We vinden het vooral belangrijk dat de gast of hulpboer zichzelf kan en mag zijn en binnen deze omgeving, positieve ervaringen beleeft en succeservaringen kan opdoen. Afhankelijk van de begeleidingsvraag dragen we hierdoor bij aan de mogelijkheid tot zelfontplooiing en verantwoordelijkheidsgevoel, erkenning, gezondheid en welzijn. Kortom zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Samen met onze hulpboeren, gasten, vrijwilligers en de begeleiding zorgen we dat de zorgboerderij binnen boerderij Vorster Hand een plek is vol menselijke warmte.