KWALITEITSSYSTEEM

KWALITEITSSYSTEEM KWALITEIT LAAT JE ZIEN!

Er is veel aandacht voor het waarborgen van de kwaliteit van zorgdiensten die de boerderij aanbiedt. Boerderij Vorster Hand werkt dan ook met het kwaliteitssysteem “Kwaliteit laat je zien” van de Federatie Landbouw en Zorg.

Naast de bewustwording van de bedrijfsvoering is er in het kwaliteitssysteem veel aandacht voor het waarborgen van de zorgdiensten en de meningen van de gasten, hulpboeren, studenten en deelnemers en de mate waarin het aanbod aansluit bij de vraag. Daarnaast zijn we als zorgaanbieder verplicht om in het kader van de kwaliteitswet Zorginstellingen aantoonbaar te maken dat we aan kwaliteit werken. De Wmo- Wlz- en Jeugdwet-toelatingen vragen ook om getoetste kwaliteit. Daarnaast eist de ARBO-wet dat iedere (agrarische) onderneming een risico-inventarisatie uitvoert.

Naast het kwaliteitshandboek dat wordt gehanteerd, wordt de tevredenheid van deelnemers structureel gemeten met een cliëntentevredenheidssysteem. Dit systeem wordt bij alle boerderijen die aangesloten zijn bij de federatie, gehanteerd.

De kwaliteit wordt jaarlijks getoetst aan de hand van het jaarverslag en een audit die eens in de drie jaar door een onafhankelijk beoordelaar wordt doorlopen. Met deze aanpak behouden we als zorgboeren het initiatief en laten we zien dat we zelf aan kwaliteitsborging werken. Dit wordt door de zorgvragers en de overheid als zeer waardevol gezien.