VISIE EN MISSIE

Algemene missie

De missie van Boerderij Vorster Hand is om aan al onze mensen met een ondersteuningsvraag professionele zorg en begeleiding te bieden. De focus ligt daarbij op kwaliteit en continuïteit van zorg waarbij maximale zelfredzaamheid, gezondheid en gevoel van welbevinden van de deelnemer het doel is.

Algemene visie

De visie van Boerderij Vorster Hand is om deze professionele zorg en begeleiding op zo’n manier verlenen, dat er recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van alle deelnemers en zij zichzelf kunnen zijn op onze boerderij.
Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor mensen met een zorgvraag in een veilige omgeving. En dat creëert weer ruimte voor stabiliteit en groei. Hierbij maken we optimaal gebruik van alle kansen en mogelijkheden die op en rond de boerderij en in de groene ruimte geboden worden.

De professionele zorg en begeleiding die wij bieden bestaat uit dagbeleving, arbeidsmatige-, belevingsgerichte- en ontwikkelingsgerichte dagbesteding al dan niet in de combinatie met onderwijs. 

Bij het in praktijk brengen van de visie en missie zijn de volgende kernwaarden en thema’s leidend:

Kernwaarden:

 • Kleinschalig
 • Vaste gezichten en geborgenheid
 • Persoonlijke aandacht
 • Zorg op maat
 • Dieren en groene ruimte
 • Rust en ruimte
 • Natuurlijke omgeving
 • Buitengebied
 • Structuur
 • Persoonlijke en maatschappelijke gezondheidswinst
 • Deskundig
 • Hoge kwaliteit
 • Goed geschoold
 • Op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
 • Werkend vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie

Thema’s:

 • Innovatief
 • Focus op verbeteren en professionaliseren van de zorg
 • Continu op zoek naar nieuwe vernieuwingen in zorg en nieuwe producten
 • Versterking van de eigen regie van de cliënt en de verbinding met de maatschappij
 • Duurzaam
 • In de relatie met de cliënt en zijn/haar ontwikkeling
 • Focus op continuïteit van zorg, waarbij maximale zelfredzaamheid, gezondheid en gevoel van welbevinden van de deelnemer het doel is.
 • Gebruikmakend van de natuurlijke hulpbronnen
 • Altijd gericht op de toekomst
 • Altijd op zoek naar constructieve verbindingen
 • Samen verder
 • Relatie tussen cliënt en zorgboer op basis van gelijkwaardigheid
 • Middenin de samenleving en samen met familie en verwanten
 • Altijd gericht op een optimale kwaliteit van leven

Visie van Boerderij Vorster Hand bij de doelgroep hulpboeren

Op de boerderij gaan werk en leren samen door het aanbieden van diverse werkzaamheden en activiteiten op zowel arbeidsmatige, activerende als belevingsgerichte dagbesteding. Door activering en stimulering willen we onze hulpboeren, binnen een veilige omgeving, in de gelegenheid stellen om zich als individu te ontwikkelen en door te groeien in zijn of haar zelfstandigheid. Bij het vaststellen van de werkzaamheden en activiteiten wordt er uitgegaan van de mogelijkheden en leerwensen van de hulpboer. Het is belangrijk dat de hulpboer succeservaringen kan opdoen. Dit draagt bij aan zijn of haar zelfontplooiing, verantwoordelijkheidsgevoel en vergroot de eigenwaarde van de hulpboer.

Visie van Boerderij Vorster Hand bij de doelgroep ouderenzorg

Boerderij Vorster Hand streeft naar een zinvolle en aangename dagbeleving waarbij de eigenwaarde en autonomie van de oudere gast wordt behouden. Hierin zal het sociaal-emotionele en lichamelijk functioneren van de gast op een professionele manier worden ondersteund. We streven ernaar om dit op een zo natuurlijke manier te laten verlopen binnen een veilige omgeving. Om dit te bereiken kijken we naar de mogelijkheden van de gast en zijn de activiteiten vooral gericht op activering en beleving in en om de boerderij.

Visie van Boerderij Vorster Hand bij de Leervoorziening

De missie van de Leervoorziening is om er voor te zorgen dat de jongeren die vallen binnen onze doelgroep, door een goede samenwerking tussen onderwijs en zorg, niet uitvallen, maar in een buitenschoolse setting, in de vorm van een kleinschalige, veilige arbeidsmatige leeromgeving, onder deskundige en bekwame begeleiding op het gebied van hun sociaal emotionele behoeften, onderwijs kunnen blijven volgen, persoonlijke groei en ontwikkeling kunnen ervaren en tegelijkertijd stage kunnen lopen, met als einddoel een diploma en of certificaten en doorstroom naar een MBO2 opleiding, arbeidsmarkt of een andere passende plek.

Het uitgangspunt daarbij is om dit op zo’n manier te doen dat er recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van alle leerlingen en zij volledig zichzelf kunnen zijn. Hierbij maken we optimaal gebruik van kansen en mogelijkheden die ons bedrijf en de groene omgeving biedt. Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor deze jongeren met een ondersteuningsvraag, binnen een veilige omgeving en dit creëert stabiliteit en zo ontstaat ruimte voor groei en ontwikkeling en dus ook een nieuw toekomstperspectief.


Laatst herzien februari 2024