VOOR WIE?

Binnen de doelgroep hulpboeren ontvangen we (jong-) volwassen mensen met diverse begeleidingsbehoeften.

Wij bieden zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking, een autistisch spectrum stoornis of bij een psychische hulpvraag.

Op de boerderij gaan werk en leren samen door het aanbieden van diverse werkzaamheden en activiteiten op zowel arbeidsmatige, activerende als belevingsgerichte dagbesteding. Door activering en stimulering willen we onze hulpboeren, binnen een veilige omgeving, in de gelegenheid stellen om zich als individu te ontwikkelen en door te groeien in zijn of haar zelfstandigheid.


zorgboerderij, arbeidstraining, leervoorziening, gehandicapenzorg, ouderenzorg, zorg, onderwijs