7 KERNKWALITEITEN VAN HET LOUTERENDE BOERENLEVEN

Maak kennis met 7 kwaliteiten van de zorgboerderij. Of beter nog, kom eens langs. Wij komen graag met geïnteresseerden – in welke vorm dan ook – in gesprek.

1 RUIMTE, RUST EN REGELMAAT

Ruimte om je heen is ruimte in je hoofd. De boerderij is voor vele deelnemers een nieuwe omgeving. Dieren en planten hebben een rustgevende werking op hun gemoedstoestand. Dichtbij de natuur ontwikkelen deelnemers nieuwe bewustzijn voor de tijd, seizoenen, voor leven en dood. Het leven op de boerderij is overzichtelijk en geordend. Verzorging van dieren en planten dwingt ritme af. Een regelmaat die structuur biedt, houvast. Bovendien is er altijd een plekje om je terug te trekken.

2 SOCIAAL ACTIEF

Mensen willen van betekenis zijn, voor zichzelf en voor anderen. De zorgboer(in) vormt hier de spiegel, het rolmodel. Hij of zij heeft aandacht voor de deelnemers, kijkt naar wat ze kunnen en willen en heeft altijd een passend klusje paraat. Op de boerderij wordt geleerd om te zorgen voor een ander, voor planten en voor dieren in plaats van om zelf om hulp te vragen. Bovendien komen deelnemers op de boerderij in contact met veel verschillende mensen. Zo leren ze beter communiceren en bouwen ze een sociaal netwerk op.

3 NUTTIG WERK

Van fysiek werk wordt je lichamelijk en mentaal sterker. Op een klus die klaar is, kun je trots terugkijken. Iets bijdragen aan de boerderij en daarmee aan de maatschappij is een beleving die diep doorwerkt. De zorgboer zet de mogelijkheden van de deelnemer centraal, niet de beperking. Al het werk dat de deelnemers doen – hoe klein ook – doet ertoe. Zo ontwikkelen zij zelfrespect en verantwoordelijkheidsgevoel.

4 GEZOND ETEN

Gezonde voeding is een belangrijk voorwaarde voor een gezond leven. Door te werken in de buitenlucht krijgen veel deelnemers meer eetlust. Er wordt actief gewerkt aan voedingsproducten en veel van de eigen producten worden op de boerderij gebruikt om dagelijks samen een warme maaltijd te bereiden en te nuttigen. Deelnemers krijgen meer waardering voor gezond eten en drinken. Een belangrijke stimulans!

5 BEWEGING

Emotionele problemen los je niet op met denken. Doen en bewegen hebben een helende werking. Fysiek bezig zijn leidt af, biedt afstand en geeft vaak nieuwe inzichten. Door lekker buiten te werken en actief bezig te zijn op de boerderij, krijgen deelnemer een betere conditie, voelen zich fitter, slapen beter en zitten lekkerder in hun vel. De taken op de boerderij hebben een positieve invloed op zowel de grove als de fijne motoriek.

6 EVEN ERUIT

Iedere dag die de deelnemer doorbrengt op de boerderij, betekent even lucht voor het thuisfront, instelling of mantelzorg. Zij weten dat de deelnemer in goede handen is, zijn even vrij van de intensieve zorgtaak en hebben ruimte voor eigen tijd en bijvoorbeeld andere gezinsleden. Dit heeft een positieve invloed op de rust in de thuissituatie van de deelnemer. Zo kunnen zorgboerderij en (mantel)zorg elkaar versterken en samen een optimale omgeving creëren voor de deelnemer.

7 DE STAP NAAR HET ECHTE WERK

Een reguliere baan of vrijwilligerswerk is niet voor iedere deelnemer weggelegd, maar voor een grote groep wel. Voor deze mensen is de boerderij de leer- en ervaringsomgeving om eigenwaarde op te bouwen, opnieuw regie of verantwoordelijkheid te durven nemen, de eigen kracht te leren kennen en gebruiken weer durven participeren en te leren geven en nemen. Met deze opgedane ervaring, sociale contacten en zelfrespect zijn diverse deelnemers klaar om opnieuw op eigen benen te staan in de maatschappij. Zo kan de zorgboerderij een opstap zijn om hun zelfstandige plek in de maatschappij te verkrijgen of behouden.