ONS TEAM

Graag stellen wij onszelf even aan u voor. Klik op de afbeeldingen om meer te weten te komen. 

Grondleggers en

Mede eigenaren

Mede eigenaar
Coördinator en contactpersoon  Zorgboerderij

Mede eigenaar 
Coördinator en contactpersoon Arbeidstraining & Leervoorziening

Coördinator en contactpersoon verticale teelt
Begeleider Arbeidstraining & Leervoorziening

Begeleider Arbeidstraining & Leervoorziening

Begeleidster Ouderenzorg

Vrijwilligers coördinator

Begeleidster Ouderenzorg

Begeleidster Ouderenzorg en Hulpboeren

Stage coördinator

Contactpersoon en Begeleider Hulpboeren

Begeleidster Hulpboeren

ONZE MISSIE

Boerderij Vorster Hand wil de beleving en mogelijkheden van de boerderij tot zijn recht laten komen door het bieden van zinvolle dagbesteding voor ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Maar ook door het bieden van een arbeidsmatige leeromgeving met deskundige begeleiding, middels een arbeidstrainingstraject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit bieden wij door iedereen in de gelegendhied te stellen om deel te nemen aan de activiteiten, te genieten van de omgeving, de bedrijvigheid, de dieren en de mensen.

In onze visie staat centraal: de wensen, behoeften en mogelijkheden van de gasten, hulpboeren en deelnemers. Respect voor de mensen, dieren en omgeving. En ondersteuning die is afgestemd op de wens en behoefte van de gast, hulpboer en deelnemer

ONZE VISIE

Visie hulpboeren

Op boerderij Vorster Hand gaan werk, zorg en leren samen om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en de sociale integratie van mensen met een beperking. Bij het vaststellen van de taken en werkzaamheden wordt er zoveel mogelijk uitgegaan van de mogelijkheden, wensen en leerdoelen van de deelnemer. Ook samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, afspraken maken en nakomen zijn aspecten die daarbij een rol spelen. De persoonlijke aandacht is hierin de rode draad

Visie ouderenzorg

Boerderij Vorster Hand streeft naar een zinvolle en aangename dagbesteding waarbij de eigenwaarde en autonomie van de oudere gast wordt behouden. Hierin zal de psychische en lichamelijke zelfstandigheid van de oudere gast op een professionele manier worden ondersteund. We streven ernaar om dit op een zo natuurlijke manier te laten verlopen. Om dit te bereiken zijn de activiteiten vooral gericht op de beleving in en om de boerderij.

Visie arbeidstraining & leervoorziening

De missie binnen de arbeidstraining & leervoorziening is om door middel van het bieden van leermogelijkheden, zinvol werk en professionele begeleiding een bijdrage te leveren aan de gezondheid, zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie van mensen met een ondersteuningsvraag. Met als doel dat onze deelnemers optimaal gebruik leren maken van hun mogelijkheden op een bij hen passende (arbeids-) plaats in de samenleving.

Het uitgangspunt daarbij is op dit op zo’n manier te doen dat er recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van alle deelnemers en zij volledig zichzelf kunnen zijn. Hierbij maken we optimaal gebruik van kansen en mogelijkheden die de groene omgeving biedt. Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor mensen met een ondersteuningsvraag, binnen een veilige omgeving en dit creëert stabiliteit en zo ontstaat ruimte voor groei en ontwikkeling.