OVER BOERDERIJ VORSTER HAND

Boerderij Vorster Hand is gelegen in een lommerrijk buitengebied van Sevenum. Rustig en toch niet afgelegen. Boerderij Vorster Hand is een echt familiebedrijf, van oorsprong een agrarisch bedrijf waar allerlei gewassen werden geteeld en op kleine schaal koeien werden gehouden. Eigenaren zijn Math en Toos Kersten, dochter Eefje Kersten en schoondochter Lonneke Mertens.

Tegenwoordig zijn de koeien en de witlof verdwenen, maar de oorspronkelijke waarde in het telen van gezond en lekker voedsel is bewaard gebleven. Maar er gebeurt nog veel meer op onze boerderij. Naast deze agrarische tak beschikt boerderij Vorster Hand ook over een brede zorg tak. Deze zorg tak bestaat uit:

·       De zorgboerderij

·       De arbeidstraining

·       De leervoorziening

Boerderij Vorster Hand kan gezien worden als een boerderij die een handreiking wil bieden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, sociale erkenning, lichamelijke, psychische en/of psychogeriatrische ondersteuning voor alle mensen die gebruik maken van onze dienstverlening.

Boerderij Vorster Hand staat voor het bieden van professionele zorg en begeleiding, leermogelijkheden en zinvol werk, om een bijdrage te leveren aan de gezondheid, stabiliteit, zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie van mensen met een ondersteuningsvraag.

Ons uitgangspunt daarbij is, om dit op zo’n manier te doen dat er recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van alle mensen die gebruik maken van onze diensten en zij volledig zichzelf kunnen zijn op een bij hun passende plek in de samenleving. Hierbij maken we optimaal gebruik van de kansen en mogelijkheden die de groene omgeving biedt. Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor mensen met een ondersteuningsvraag binnen een veilige omgeving en dit creëert ruimte voor stabiliteit, groei en ontwikkeling. De boerderij geeft met de glazen kas, kleinvee, tuinen en mensen een hartelijke en karakteristieke sfeer.

ZORGBOERDERIJ

Dagbesteding & dagbeleving in een prachtige, groene omgeving. 

Samen laten we de beleving op de boerderij tot leven komen. Met elkaar en voor elkaar!

zorgboerderij, arbeidstraining, leervoorziening, gehandicapenzorg, ouderenzorg, zorg, onderwijs
verticale teelt

Gezonde & smaakvolle gewassen geteeld in een verticaal systeem en met een unieke plantvoeding.

Met liefdevolle zorg geteeld   door Boerderij Vorster Hand! 

zorgboerderij, arbeidstraining, leervoorziening, gehandicapenzorg, ouderenzorg, zorg, onderwijs
lEERVOORZIENING

Onderwijs, stage & begeleiding. 

Samen op weg naar de beste versie van jezelf en met een diploma op zak de deur uit lopen! Het kan bij ons allemaal!