Over boerderij Vorster Hand

Boerderij Vorster Hand is gelegen in een lommerrijk buitengebied van Sevenum. Rustig en toch niet afgelegen. Boerderij Vorster Hand is een echt familiebedrijf. Eigenaren zijn Math en Toos Kersten, dochter Eefje Kersten en schoondochter Lonneke Mertens.

Boerderij Vorster Hand heeft een biologische witlofkwekerij. Deze witlof word geproduceerd mede dankzij de aanwezige hulpboeren. Naast een werkplek voor mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking bieden we ook dagbesteding voor ouderen. Deze dagbesteding is vooral gericht op beleving.

Tenslotte hebben we sinds het afgelopen jaar een nieuwe tak aan ons bedrijf toegevoegd, de arbeidstraining. Binnen de arbeidstraining bieden we ontwikkelingsgerichte dagbesteding, werkervaringsplaatsen en arbeidstoeleidingstrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bouw van het nieuwe pand is onlangs afgerond en op zaterdag 24 juni jongstleden feestelijk geopend door wethouder Birgit op de Laak.

De naam boerderij Vorster Hand heeft een tweeledig context. Vorster Hand is de plaatselijke bijnaam van wijlen Handrie Kersten (grondlegger van de boerderij en de vader van Math). Daarnaast kan de naam boerderij Vorster Hand gezien worden als een boerderij welke een handreiking wil zijn op persoonlijke ontwikkeling, sociale erkenning, lichamelijke, psychische en /of psychogeriatrische ondersteuning voor alle mensen die gebruik maken van onze dienstverlening.

Onze missie is om door middel van het bieden van leermogelijkheden, zinvol werk, professionele zorg en begeleiding een bijdrage te leveren aan de gezondheid, zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie van mensen met een ondersteuningsvraag.

Ons uitgangspunt daarbij is, om dit op zo’n manier te doen dat er recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van alle mensen die gebruik maken van onze diensten en zij volledig zichzelf kunnen zijn op een bij hen passende plek in de samenleving. Hierbij maken we optimaal gebruik van de kansen en mogelijkheden die de groene omgeving biedt. Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor mensen met een ondersteuningsvraag binnen een veilige omgeving en dit creëert ruimte voor stabiliteit, groei en ontwikkeling. 

De boerderij geeft met de witlofkwekerij, kleinvee, tuinen en mensen een hartelijke en karakteristieke sfeer.

 

Een filmpje opgenomen in augustus 2014 door L1 programma ' Ongerwaeg '. Een spontaan en leuk bezoekje op een doordeweekse dag bij ons op boerderij Vorster Hand...