PROFESSIONALISERING

COÖPERATIE LIMBURGSE ZORGBOEREN (CLZ)

Boerderij Vorster Hand is steeds op zoek naar versterking en verbetering van de dienstverlening naar onze gasten, hulpboeren, studenten en deelnemers. Kwaliteit van zorg en deskundigheid staan steeds voorop. Om deze ontwikkeling een nieuwe impuls te geven hebben we ons met ruim 65 Limburgse zorgboeren verenigd. Eind mei 2013 is Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) opgericht.

CLZ is een coöperatie die een sterke band heeft met de Limburgse Land- en Tuin bouwbond via het bestuur van de coöperatie. Aan het roer van CLZ staat de directeur die operationeel verantwoordelijk is. De directeur wordt door het bestuur benoemd. Het bestuur van de coöperatie legt jaarlijks verantwoording af aan de leden en legt cruciale vraagstukken voor aan de algemene ledenvergadering. De raad van toezicht oefent vanuit haar specifieke kennis en achtergronden toezicht uit op bestuur en coöperatie. Daarnaast functioneert de raad van toezicht als klank bord en adviseert het bestuur. De cliëntenraad is begin 2016 opgericht en vormt het inhoudelijk klankbord voor organisatie en bestuur.

CLZ is tevens het aanspreekpunt voor zorgkantoren, gemeentes, andere overheden, belangenverenigingen, cliënten en belangstellenden. CLZ treedt namens de zorgboeren op bij het afsluiten van contracten en het voeren van onderhandelingen. De individuele zorgboer blijft altijd het aanspreekpunt en de centrale vraagbaak voor de cliënt. Zorgboeren geven hier op hun eigen manier invulling aan.

FEDERATIE LANDBOUW EN ZORG

De  Federatie Landbouw en Zorg is de landelijke brancheorganisatie voor de zorglandbouw. Zestien regionale organisaties zijn de leden, waaronder ook de Coöperatie Limburgse Zorgboeren. Zij vertegenwoordigen ruim 800 zorgboeren. De Federatie Landbouw en Zorg brengt landbouw- en zorgpartijen bij elkaar en stimuleert tot samenwerken en innovatie. Ook is ze aanspreekpunt voor de landelijke overheid en behartigt samen met haar leden regionale en landelijke belangen.

De leden vormen het hart van de Federatie. Ze worden vertegenwoordigd door een bestuur. Die wordt voor de uitvoerende taken ondersteund door een slagvaardig bureau met daarin onder andere een secretariaat, een kwaliteits- en scholingsmedewerker, een communicatiemedewerker en een directeur. Er is nauwe samenwerking met het Kwaliteitsbureau dat het Kwaliteit laat je zien! keurmerk beheert.