LEERVOORZIENING

OVER DE LEERVOORZIENING

Ten tijde van de bouw van de arbeidstraining eind 2015, ontstond bij Lonneke de wens om ook iets met onderwijs te gaan doen op boerderij Vorster Hand. Ze zag dat er steeds meer jongeren met een extra begeleidingsbehoefte buiten de boot vielen op het reguliere onderwijs.

Als zorgondernemers zijn wij altijd op zoek naar hoe we ons zorgaanbod zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillende zorgvragen vanuit de samenleving. De mogelijkheden op ons bedrijf zijn erg divers en het bieden van onderwijs, (intensieve) begeleiding en stage voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte past helemaal binnen onze visie, mogelijkheden en zorgconcept. 

Het lijkt vaak zo vanzelfsprekend: als je jong bent ga je naar school, je behaalt je diploma en gaat werken of verder leren. Helaas is dit voor sommige jongeren helemaal niet zo vanzelfsprekend!

Het betreft jongeren die zonder onderwijs thuis zitten of dreigen uit te vallen omdat hun problematiek onderwijsdeelname onmogelijk maakt. Dit zijn jongeren die naast onderwijs tegelijkertijd (intensieve) begeleiding nodig hebben op sociaal emotioneel vlak en persoonsvorming.

Binnen de leervoorziening op boerderij Vorster Hand worden de krachten gebundeld!

Binnen de leervoorziening wordt onderwijs (gegeven door bekwame en bevlogen docenten van Yuverta Horst) gecombineerd met arbeidstraining en intensieve begeleiding op sociaal- emotioneel gebied. Hierdoor worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om in anderhalf jaar tijd hun Entree-diploma te behalen, meer zelfvertrouwen en eigenwaarde te ontwikkelen en een realistisch en wenselijk toekomstperspectief te creëren. Aan het einde van het traject kijken we samen naar een passend vervolg. Dit kan een doorstroom zijn naar een leuke baan, maar ook doorleren op een MBO-2 opleiding.

Daarnaast bieden we time-out trajecten waarin leerlingen in de veilige buitenschoolse omgeving van boerderij Vorster Hand onder deskundige en bekwame begeleiding tot rust kunnen komen om uiteindelijk weer succesvol terug keren naar het reguliere onderwijs of door stromen in het Entree traject.