LEERVOORZIENING

OVER DE LEERVOORZIENING

Ten tijde van de bouw van de arbeidstraining eind 2015, ontstond bij Lonneke de wens om ook iets met onderwijs te gaan doen op boerderij Vorster Hand. Ze zag dat er steeds meer jongeren met een extra begeleidingsbehoefte buiten de boot vielen op het reguliere onderwijs.

Als zorgondernemers zijn wij altijd op zoek naar hoe we ons zorgaanbod zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillende zorgvragen vanuit de samenleving. De mogelijkheden op ons bedrijf zijn erg divers en het bieden van onderwijs, (intensieve) begeleiding en stage voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte past helemaal binnen onze visie, mogelijkheden en zorgconcept. 

Het lijkt vaak zo vanzelfsprekend: als je jong bent ga je naar school, je behaalt je diploma en gaat werken of verder leren. Helaas is dit voor sommige jongeren helemaal niet zo vanzelfsprekend!

Leervoorziening Vorster Hand biedt sinds 2018 een veilige plek voor jongeren in de leeftijd van 14 tot (om en nabij) 20 jaar die (dreigen) vast (te) lopen binnen het Voortgezet Onderwijs. Het doet niet denken aan een school en we doen alles net een beetje anders.

Het bijzondere zit hem in de samenwerking tussen gemeenten (Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas en Venlo), onderwijs (Yuverta Horst) en professionele (jeugd)zorg (Boerderij Vorster Hand en de Coöperatie Limburgse Zorgboeren).

Samen hebben we de handen ineen geslagen. Middels een duidelijke visie en vanuit een krachtig gedachtegoed is er een uniek onderwijs- zorgaanbod ontwikkeld waarin deze doelgroep wordt voorzien in hun recht op onderwijs én wordt gezien in hun leer- en ontwikkelbehoeften. Uiteindelijk stromen ze allemaal door naar een passend (regulier) vervolg.

De jongeren komen allemaal met een eigen verhaal op Vorster Hand, maar dat wat ze met elkaar gemeen hebben is dat het op een reguliere school niet lukt en dat ze al het vertrouwen in zichzelf en de toekomst hebben verloren.

De ervaring is dat elke jongere echt wel wilt leren. Maar deze jongeren weten (even) niet (meer) hoe dit moet. En doordat ze zijn vastgelopen in onderwijs- en vaak óók zorgsystemen, hebben ze ook al het vertrouwen in school en vaak ook hulpverlening verloren.

Op Leervoorziening Vorster Hand werken we in de eerste plaats aan het herstel van dit vertrouwen. Dit doen we o.a. door relatiegericht te werken aan de hand van maatwerkprogramma’s, het creëren van succeservaringen gecombineerd met intensieve begeleiding door bevlogen en betrokken onderwijs- en jeugdzorgprofessionals. Er wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie.

En als de jongere weer tot leren komt, dan zijn er verschillende leerlijnen mogelijk die leiden naar een (gedeeltelijk) VMBO of MBO diploma. Natuurlijk wordt er ook samen gekeken naar een passend vervolg én wat er nodig is voor een succesvolle doorstroom. De resultaten van de afgelopen jaren liegen er niet om.


Wij dragen het kwaliteitskeurmerk: ‘Kwaliteit laat je zien’, waarmee we aantonen te voldoen aan alle wettelijke kaders van zowel de jeugdwet als de WMO en de WKKGZ. 

Daarnaast zijn wij bekend bij het Ministerie van OCW en doen sinds 2023 mee met een landelijk experiment, waarbij er kan worden afgeweken van bepaalde wet- en regelgeving. Het experiment zal 5 jaar lopen en het doel is om te onderzoeken of deze ruimte leidt tot meer maatwerk op het vlak van passend onderwijs en zorg voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte. Door deze deelname kunnen wij dus nog meer maatwerk bieden.