VOOR WIE?

WIE KAN ER BIJ ONS BINNEN DE LEERVOORZIENING TERECHT?

De leervoorziening is voor jongeren die zonder onderwijs thuis zitten of dreigen uit te vallen omdat hun problematiek (volledige) deelname in een reguliere, dan wel speciale onderwijssetting het onmogelijk maakt. Het recht op onderwijs is hier in het geding.

Doel van de leervoorziening is:

1. Dat deze jongeren, door een goede samenwerking tussen onderwijs en zorg, niet uitvallen,

2. maar in een buitenschoolse setting, in de vorm van een kleinschalige veilige arbeidsmatige leeromgeving,

3. onder deskundige en bekwame begeleiding op het gebied van hun sociaal emotionele beperking,

4. onderwijs kunnen blijven volgen, werken aan persoonlijke ontwikkeling en tegelijkertijd stage kunnen lopen,

5. met als einddoel de certificering en doorstroom naar de arbeidsmarkt of een passende vervolgopleiding.

De combinatie onderwijs, intensieve begeleiding en stage is voor deze jongeren cruciaal omdat door deze verbinding de deskundigheid uit alle sectoren wordt benut en de maatwerkbegeleiding wordt geboden die de jongere nodig heeft en waardoor deze in staat wordt gesteld om onderwijs te kunnen blijven volgen om uiteindelijk (weer goed in hun vel) te kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding of passende plek op de arbeidsmarkt. 

Er dient sprake te zijn van een bijzondere ondersteuningsbehoefte waardoor de jongere in aanmerking komt voor geïndiceerde begeleiding via de WMO of de jeugdwet. Deelnemende gemeenten zijn Horst aan de Maas, Venray, Peel & Maas en Venlo.