AANMELDEN?

De aanmeldingen voor de leervoorziening lopen volgens een stroomschema. 

Voor deelname is een indicatie nodig. Deelnemende gemeenten aan de leervoorziening zijn Horst aan de Maas, Venray, Peel & Maas en Venlo. 

Als uw kind nog geen 18 jaar is moet u hiervoor contact opnemen met de gezinscoach of jeugdconsulente van uw gemeente. Vanaf 18 jaar moet hiervoor contact worden opgenomen met het WMO-loket van uw gemeente.

Ook kan de leerplichtambtenaar van uw gemeente, het RMC of de zorgcoördinator van de huidige school van inschrijving u verder helpen.  

Met vragen kunt u ook altijd contact opnemen met Lonneke Mertens van boerderij Vorster Hand (T: 06-23254749 / E:  arbeidstraining@vorsterhand.nl).