VOOR WIE?


Binnen de doelgroep gasten ontvangen we de ouder wordende mens die structureel ondersteuning nodig heeft bij de invulling van zijn of haar dag. 

Deze ondersteuning bestaat uit professionele begeleiding waarbij continuïteit wordt gewaarborgd en wordt ingespeeld op de veranderende begeleidingsvraag.

Ongeacht de begeleidingsvraag of leeftijd is het uitgangspunt dat onze gasten zich prettig en veilig voelen op de boerderij.