TRAJECTEN

WELKE TRAJECTEN ZIJN MOGELIJK?

Binnen de leervoorziening bieden we twee verschillende trajecten aan.

1. Entree traject

2. Time-out traject

ENTREE TRAJECT

In dit traject worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om binnen de veilige arbeidsmatige leeromgeving, onder deskundige en bekwame begeleiding op het gebied van hun sociaal emotionele behoeften, in een traject van maximaal 1,5 jaar hun Entree diploma te behalen. 

De leerlingen krijgen 5 dagdelen per week les. Deze lessen worden verzorgd door vaste, bekwame en bevlogen docenten van Yuverta Horst. De inhoud van de lessen die gegeven worden, zijn ingedeeld in modules aan de hand van het examenplan van de Entree opleiding. 

Voor deelname aan het Entree traject geldt een wettelijk minimum leeftijd van 16 jaar.

TIME-OUT TRAJECT

Doelstelling van het Time-out traject is om de leerlingen in de veilige buitenschoolse omgeving van boerderij Vorster Hand onder deskundige en bekwame begeleiding tot rust te laten komen om uiteindelijk weer succesvol terug te laten keren naar het reguliere onderwijs of door te laten stromen in het Entree traject. 

De resterende dagdelen wordt er, middels individueel maatwerk, intensief gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en sociale versterking, waarbij gebruik wordt gemaakt van een variabel, sterk en en passend programma aanbod. Ook wordt er nauw samengewerkt met allerlei expertises uit veld in de vorm van gastlessen, bedrijfsbezoeken en voorlichtingsbijeenkomsten waarmee we fors investeren op het vergroten van de zelfredzaamheid en het verkrijgen van een passend toekomstperspectief.

Tenslotte wordt er zowel intern als extern stage gelopen. De leerling wordt in alles voortdurend intensief begeleid. Boerderij Vorster Hand is naast tuinbouwbedrijf ook erkend leerbedrijf en professionele zorgaanbieder. Wij dragen het kwaliteitskeurmerk: ‘Kwaliteit laat je zien’, waarmee we aantonen te voldoen aan alle wettelijke kaders van zowel de jeugdwet als de WMO en de WKKGZ. 

De begeleiding van de leerlingen is in handen van betrokken en bevlogen zorg- en onderwijsprofessionals. Zij stellen samen met de jongere een begeleidingsplan op, waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat. In dit plan gaan we o.a. werken aan de groei naar jong volwassenheid, persoonlijke versterking, het verkrijgen van meer zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en het versterken van de zelfredzaamheid. 

Daarnaast krijgt de leerling tijdens de interne en externe stage de kans om te werken aan een goede arbeidshouding, algemene werknemersvaardigheden en het verkrijgen van een realistisch en haalbaar toekomstperspectief met betrekking tot de vervolgopleiding of mogelijke beroepswens.

De kracht van de leervoorziening zit in:

  • De visie en kernwaarden van Boerderij Vorster Hand.
  • De unieke locatie in het groen, met een variëteit aan (interne praktijk) mogelijkheden.
  • De combinatie c.q. integratie van onderwijs, intensieve zorg/begeleiding en stage.
  • De krachtige samenwerking tussen onderwijs, (jeugd)hulpverlening en gemeenten. 
  • De veilige, kleinschalige en arbeidsmatige leeromgeving.
  • De verbinding tussen voortgezet onderwijs en MBO.
  • Korte lijnen en vaste vertrouwde gezichten.
  • Intensieve en integrale maatwerkbegeleiding.
  • De voorbereiding op duurzame participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
  • Het gedachtegoed waarin er wordt gewerkt vanuit positieve psychologie.

Er zijn 3 uitstroommogelijkheden, te weten:

1. Via het Entree traject in maximaal 1,5 jaar naar een niveau 2 opleiding op het MBO.

2. Via het Entree traject in maximaal 1,5 jaar naar de arbeidsmarkt.

3. Middels een Time-out traject, onder tijdelijke intensieve begeleiding, terug naar het reguliere onderwijs dan wel vervolg in het Entree traject.