TRAJECTEN

WELKE TRAJECTEN ZIJN MOGELIJK?

Binnen de leervoorziening bieden we twee verschillende trajecten aan.

1. Entree traject

2. Time-out traject

ENTREE TRAJECT

In dit traject worden de studenten in de gelegenheid gesteld om binnen de veilige arbeidsmatige leeromgeving, onder deskundige en bekwame begeleiding op het gebied van hun sociaal emotionele beperkingen, in een traject van maximaal 1,5 jaar hun Entree diploma te behalen. 

De studenten krijgen 5 dagdelen per week les. Deze lessen worden verzorgd door vaste, bekwame en bevlogen docenten van Yuverta Horst. De inhoud van de lessen die gegeven worden, zijn ingedeeld in modules aan de hand van het examenplan van de Entree opleiding. 

Voor deelname aan het Entree traject geldt een wettelijk minimum leeftijd van 16 jaar.

TIME-OUT TRAJECT

Doelstelling van het Time-out traject is om de studenten in de veilige buitenschoolse omgeving van boerderij Vorster Hand onder deskundige en bekwame begeleiding tot rust te laten komen om uiteindelijk weer succesvol terug te laten keren naar het reguliere onderwijs of door te laten stromen in het Entree traject. 

De resterende dagdelen gaan de studenten “gewoon aan de slag” op de boerderij, waarbij zowel stage wordt gelopen als intensieve maatwerkbegeleiding wordt geboden. Boerderij Vorster Hand is naast tuinbouwbedrijf namelijk ook erkend leerbedrijf en professionele zorgaanbieder. Wij dragen het kwaliteitskeurmerk: ‘Kwaliteit laat je zien’, waarmee we aantonen te voldoen aan de kwaliteitswet Zorginstellingen. 

De begeleiding van de studenten is in handen van Lonneke Mertens en Sjors Kemper. Lonneke is zowel psychiatrisch verpleegkundige als jobcoach. Sjors is pedagogisch medewerker en jeugdcoach. Zij stellen samen met de student een begeleidingsplan op, waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat. In dit plan gaan we werken aan probleeminzicht en erkenning, meer zelfvertrouwen, een beter gevoel van eigenwaarde en het versterken van de zelfredzaamheid. 

Daarnaast krijgt de student tijdens de praktijkuren de kans om te werken aan zijn algemene werknemersvaardigheden, vakvaardigheden en het creëren van een realistisch en haalbaar toekomstperspectief en arbeidsmarktpositie.

De kracht van de leervoorziening zit in:

  • De combinatie c.q. integratie van onderwijs, intensieve zorg/begeleiding en arbeidstraining.
  • De krachtige samenwerking tussen onderwijs, (jeugd)hulpverlening en gemeenten. 
  • De veilige, kleinschalige en arbeidsmatige leeromgeving.
  • De verbinding tussen voortgezet onderwijs en MBO.
  • Korte lijnen en vaste vertrouwde gezichten.
  • Structuur en regelmaat in leven, leren en werken/stage.
  • Intensieve maatwerkbegeleiding.
  • De voorbereiding op duurzame participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.


Er zijn 3 uitstroommogelijkheden.

1. Via het Entree traject in maximaal 1,5 jaar naar een niveau 2 opleiding op het MBO.

2. Via het Entree traject in maximaal 1,5 jaar naar de arbeidsmarkt.

3. Middels een Time-out traject, onder tijdelijke intensieve begeleiding, terug naar het reguliere onderwijs dan wel vervolg in het Entree traject.