TRAJECTEN

WELKE TRAJECTEN ZIJN MOGELIJK?

Binnen onze arbeidstraining werken we met verschillende trajecten. 

  • Traject 1:      Werkfit maken
  • Traject 2:      Arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte dagbesteding 


TRAJECT 1: WERKFIT MAKEN

Als je een Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ-uitkering) of een Ziektewetuitkering hebt, kun je via het UWV bij ons terecht in een traject werkfit maken.

Tijdens dit traject kom je meteen in een interne werkervaringsplaats terecht. Je gaat dus gewoon aan de slag op de boerderij. Ondertussen stel je met je werkbegeleider een persoonlijk ontwikkelplan op, waarin concrete leer-, begeleidingsdoelen en afspraken worden geformuleerd. Dit plan wordt periodiek geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld.

De hoofdfocus ligt op de volgende 3 hoofdactiviteiten:

  • Versterken van de werknemersvaardigheden; arbeidsritme, afspraken nakomen, verantwoordelijkheid dragen etc.
  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit d.m.v. het verhogen van de psychische en fysieke weerbaarheid.
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen; aan de hand van capaciteiten en vaardigheden een realistisch en haalbaar toekomstperspectief in relatie tot de arbeidsmarkt verkrijgen.

Doel van dit traject is om je zodanig te versterken dat je na het beëindigen ervan geschikt bent om het werk (eventueel met begeleiding) te hervatten.

Heb je interesse in een traject werkfit maken, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Lonneke Mertens (T: 06-23254749/ E:  arbeidstraining@vorsterhand.nl) of via je contactpersoon bij het UWV.

TRAJECT 2: ARBEIDSMATIGE EN ONTWIKKELINGSGERICHTE DAGBESTEDING

Een tweede traject is gericht op arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte dagbesteding.

Ook in dit traject ga je “gewoon aan de slag” binnen de veilige omgeving van de boerderij. Uitgangspunt van je werkzaamheden vormen je wensen en mogelijkheden. Natuurlijk moet dit wel binnen de mogelijkheden van de boerderij passen. Het komt ook wel eens voor dat er een minder leuke klus gedaan moet worden, dat hoort er namelijk ook bij.

Samen met je werkbegeleider wordt er een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld, waarin concrete leer-, begeleidingsdoelen en afspraken worden geformuleerd. Dit plan wordt periodiek geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld.

Het doel van dit traject is ontplooiing, vergroten van de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en de zelfwaardering en het verhogen van de maatschappelijke participatie.

De hoofdfocus ligt op je ontwikkeling en het verkrijgen van een realistisch en haalbaar toekomstperspectief. In sommige gevallen kan dit betekenen dat doorstroom naar passende (reguliere) arbeid bij de mogelijkheden behoort.

Om deel te kunnen nemen in onze arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte dagbesteding is een indicatie nodig. Deze indicatie is verkrijgbaar via het WMO-loket van je gemeente.

Heb je interesse in deelname aan de dagbesteding binnen de arbeidstraining van boerderij Vorster Hand dan ben je gerust welkom om eens een kijkje te komen nemen of het iets voor je is. Neem hiervoor contact op met Lonneke Mertens. (T: 06-23254749/ E:  arbeidstraining@vorsterhand.nl).