Math & Toos Kersten

Wij zijn Tooske en Math, de oprichters van Boerderij Vorster Hand.

 In onze jonge jaren hebben wij het gemengde boerenbedrijf van Handrie en Nellie Kersten overgenomen. Handrie Kersten had als tweede naam Vorster Handrie. De eerste jaren teelden we in de zomer vollegrondsgroente en in de winter witlof. In 1990 zijn we ons gaan specialiseren in de teelt van witlof. Toos heeft in haar jonge jaren gewerkt in de zorg en haar passie met de zorg is altijd gebleven. In 2003 hebben we, mede door de structurele slechte prijsvorming in de witlof gekozen voor verbreding met een zorgtak. Een zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Zo groeide ons bedrijf langzaam van “Witlof met Zorg” naar “Zorg met Lof”. De zorgtak groeide en in de witlof werd overgeschakeld op biologische teeltwijze. Een hele uitdaging maar het paste gevoelsmatig ook beter bij ons sociale gedachtegoed. In mei 2019 werd de laatste witlof geoogst. Na 40 jaar stopte de witlofteelt op boerderij Vorster Hand omdat wij de pensioengerechtigde leeftijd bereikten. Het bekende stokje is nu overgedragen aan een jonge nieuwe generatie dochter Eefje en schoondochter Lonneke. Zij zetten Boerderij Vorster Hand met veel passie, professie en plezier voort.