Lonneke Mertens-Kersten

zorgboerderij, arbeidstraining, leervoorziening, gehandicapenzorg, ouderenzorg, zorg, onderwijs

Zoals Pippi Langkous ooit zo mooi zei: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan!”

Mijn naam is Lonneke Mertens en ik ben in 2017 getrouwd met Floris, de oudste zoon van Math en Toos. Ik ben geboren in 1975 te Sevenum.

In 2015 ben ik het team van boerderij Vorster Hand komen versterken. Mijn eerste uitdaging was het opzetten en ontwikkelen van de Arbeidstraining voor mensen met een arbeidsbeperking binnen ons prachtig nieuwe bedrijfspand met glazen kas. In een iets later stadium ben ik, door ervaring, op het idee gekomen om een nieuw zorgproduct te ontwikkelen voor jongeren die niet passen binnen het reguliere onderwijs vanwege een bijzondere begeleidingsbehoefte op sociaal emotioneel vlak. Hierin heb ik succesvol samenwerking gezocht met omliggende gemeenten en het Citaverde College in Horst. Dit heeft geresulteerd in een inmiddels mooi doorontwikkelde leervoorziening waarin we dagelijks zo’n 14 jongeren ondersteunen in hun persoonlijke groei en onderwijsloopbaan met als doel diplomering en/of doorstroom naar een passend vervolg. Een eigenzinnige droom die uit is gekomen!

Ik kom oorspronkelijk uit de geestelijke gezondheidszorg. Na afronding van mijn HBO-V, met specialisatie psychiatrie, heb ik als psychiatrisch verpleegkundige gewerkt op een gesloten acute opnameafdeling en in de klinische jeugdverslavingszorg. Maar ook als ambulant verpleegkundig begeleider met jongvolwassenen en volwassenen.  

Ik heb de jobcoach opleiding gevolgd en afgerond bij Elan Training. Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen bij een groot re-integratiebedrijf in Noord Limburg, waarbij ik me heb geschoold als re-integratieprofessional.

Ik ben een ras optimist, maar ook een realist. Ik ben altijd op zoek naar kansen én mogelijkheden om deze te realiseren. Ik ben altijd in voor een geintje, maar geloof er ook in dat je hard moet willen werken om je doelen te behalen. Ik geloof in samenwerken: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.” Ik ben dan ook altijd op zoek naar verbindingen waar alle betrokken partijen beter van worden.

Ik ben altijd bevlogen geweest in het werken met mensen. Ik geloof dat iedereen beschikt over mogelijkheden en iedereen heeft net zoveel recht op deelname aan onze samenleving. Ik wil middels de leervoorziening en ons arbeidstrainingstraject mensen de kans geven om zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf, zodat iedereen binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal kan deelnemen aan onze participatiemaatschappij.

Tenslotte ben ik gek op onze planeet met haar wondermooie natuur. Door veel te reizen ben ik eens te meer gaan waarderen wat we hier allemaal hebben. Graag draag ik bij aan behoud en verbetering van deze bijzondere plek door te investeren in mens, dier en natuur.

Boerderij Vorster Hand met haar prachtige omgeving is hiervoor de plek bij uitstek….

BIG-Nummer: 199 164 22 030