DAGBESTEDING VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 

Op boerderij Vorster Hand gaan werk, zorg en leren samen om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en de sociale integratie van mensen met een beperking. Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de mogelijkheden, wensen en leerdoelen van de hulpboer. Samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, afspraken maken en nakomen zijn aspecten die daarbij een rol spelen. Verder is er binnen het werk ruimte voor persoonlijke aandacht.

DE WERKZAAMHEDEN

Meest voorkomende werkzaamheden in het erf- en tuinonderhoud, de verzorging van het kleinvee en kantinewerkzaamheden.

Erf- en tuinonderhoud:

Gras maaien, onkruid wieden, heggen knippen, stoep en pad vegen, onderhoud wijngaarden, onderhoud kruiden- en groentetuin, opkweek van plantjes in kweekkas & hout zagen en kloven.

Verzorgen kleinvee:

Voeren en verzorgen, eieren rapen & dierenverblijf schoonmaken.

Kantine:

Koffie en thee zetten, tafel dekken en afruimen, een extra hapje voor bij de lunch klaarmaken, schoonhouden en afwassen

De kantine speelt een belangrijke rol als ontmoetingsplaats, met name aan het begin en einde van de werkdag en tijdens de pauzes.

De boerderij biedt de hulpboeren gelegenheid om te werken binnen een teamverband. Ze krijgen zo volop de mogelijkheid om sociale contacten aan te gaan, zowel met collega´s als met mensen die het bedrijf bezoeken. Daarnaast wordt de hulpboer rust en groene ruimte geboden door het werk met dieren en planten.

DEELNAME

Boerderij Vorster Hand heeft een samenwerkingsverbang met Dichterbij en Daelzicht. Indien je een persoonsgebonden budget (PGB) hebt of wilt deelnemen op particuliere basis kun je rechtstreeks contact opnemen met boerderij Vorster Hand.

INTERESSE?

Kom zelf de sfeer ervaren op boerderij Vorster Hand! Lijkt het je leuk om boerderij Vorster Hand een keer te bezoeken dan ben je van harte welkom. Voor een afspraak of informatie kun je contact opnemen met Toos Kersten.