ARBEIDSTRAINING

OVER DE ARBEIDSTRAINING

Op boerderij Vorster Hand bieden we sinds 2003 belevingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding binnen onze zorgboerderij.

In september 2015 zijn we begonnen met de bouw van een prachtig nieuw bedrijfspand met glazen kas welke in het voorjaar van 2017 zijn afgerond. In dit pand zit onze leervoorziening, maar ook zijn er enkele plekken binnen onze arbeidstraining.

De arbeidstraining is voor jongeren die hun traject binnen de leervoorziening succesvol hebben afgesloten met uitstroomprofiel arbeid. Echter zijn deze jongeren nog niet arbeidsrijp en dus komen ze in aanmerking voor een vervolgtraject binnen de arbeidstraining.

Binnen onze arbeidstraining bieden we werkervaringstrajecten, jobcoaching en arbeidstoeleiding en wordt er nauw samengewerkt met de jongeren. Dit gebeurt onder deskundige begeleiding van een werkbegeleider en jobcoach. Deze hebben tevens jarenlange ervaring in het begeleiden van jongeren met een bijzondere ondersteuningsbehoefte. 

Binnen deze trajecten bieden we onze deelnemers de kans om hun wensen en mogelijkheden verder te ontdekken en deze, samen met hun toekomstperspectief, verder te ontwikkelen met als doel uiteindelijk door te stromen naar een leuke, betaalde baan.