ARBEIDSTRAINING

OVER DE ARBEIDSTRAINING

We zijn allemaal verschillend, maar één ding hebben we allemaal gemeen. We hebben allemaal behoefte aan zingeving. Zingeving geeft betekenis aan ons leven. Zingeving stelt ons in staat een bijdrage te leveren aan de wereld. En zingeving stelt ons in staat onze unieke talenten tot uitdrukking te brengen.

De aspecten die tezamen zingeving vormen zijn:

  • Vrijheid: de vrijheid om de juiste keuzes te maken.
  • Identiteitsbekrachtiging ofwel zelfverwezenlijking: doen waar je goed in bent, daaraan ontleen je je identiteit.
  • Verbinden ofwel participeren: ergens bij horen en ergens aan bijdragen.
  • Erkenning: af en toe horen dat je goed bezig bent en waardevol bent.


Op boerderij Vorster Hand bieden we sinds 2003 belevingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding.

Met het oog op de toekomst en de komst van de participatiewet in 2015 hebben we een aantal jaren geleden besloten om ons aanbod uit te breiden met een nieuwe arbeidstraining voor mensen die vallen onder de participatiewet.

In september 2015 zijn we begonnen met de bouw van een prachtig nieuw bedrijfspand met glazen kas welke in het voorjaar van 2017 zijn afgerond.

Het doel van de participatiewet is om meer mensen, met en zonder arbeidsbeperking, weer deel te laten nemen aan (betaalde) werkzaamheden in onze samenleving.

En waarom ook niet? In onze huidige samenleving is het wenselijk en noodzakelijk dat iedereen een steentje bijdraagt. 

Wij weten uit ervaring dat iedereen beschikt óver mogelijkheden en wij vinden dat iedereen het recht heeft om naar eigen vermogen te participeren in onze maatschappij. Maar dit lukt niet iedereen op eigen houtje…

In onze arbeidstraining bieden we ontwikkelingsgerichte dagbesteding, werkervaringstrajecten en arbeidstoeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder deskundige begeleiding van een werkbegeleider en jobcoach, deze heeft tevens jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen/jongeren met bijzondere ondersteuningsbehoeften. 

Binnen al deze trajecten bieden we onze deelnemers de kans om hun wensen en mogelijkheden te ontdekken en deze, samen met hun toekomstperspectief, verder te ontwikkelen met als doel uiteindelijk door te stromen naar een leuke (betaalde) baan.

Hierdoor dragen we bij aan de mogelijkheid tot zelfontplooiing, het vergroten van zelfkennis en de eigenwaarde, het verkrijgen van sociale contacten, het verwerven van een maatschappelijke positie en het leveren van een bijdrage aan onze samenleving. Kortom zingeving.