Anniek Lormans

Als SOJ binnen de Leervoorziening houdt mijn rol het volgende in:

·       De SOJ denkt mee en adviseert medewerkers van Vorster Hand bij vragen op het gebied van ondersteuning van een jongere met psychische klachten, ontwikkelings- of gezinsproblemen;

·       De SOJ kan een jongere en/of ouders zien met een hulpvraag of ondersteuningsvraag. Er vinden één of meerdere screeningsgesprekken plaats met de jongere en/of ouders, om de hulpvragen en beeldvorming zo helder mogelijk te krijgen. Vervolgens wordt bekeken welke vorm van hulp het best passend is.

Naar aanleiding van de screeningsgesprekken zijn er de volgende mogelijkheden:

·       De SOJ kan enkele ondersteunende gesprekken met de jongere en/of ouders voeren in het kader van de aanwezige hulpvragen;

·       De SOJ verwijst door naar het voorliggend veld (d.w.z. algemene voorzieningen vanuit de gemeente);

·       Wanneer er meer ondersteuning nodig is dan bovenstaande, dan adviseert de SOJ een doorverwijzing naar een externe organisatie. In overleg met de jongere en ouders zal worden bekeken wat de best passende plek is. Afhankelijk van de wens van jongere en ouders, zorgt de SOJ voor een ‘warme overdracht’.

Ik zal op woensdagochtend op locatie Leervoorziening Vorster Hand aanwezig zijn.