VOOR WIE?

WIE KAN ER BIJ ONS BINNEN DE ARBEIDSTRAINING TERECHT?

Binnen onze arbeidstraining bieden wij ontwikkelingsgerichte dagbesteding en arbeidsondersteuning aan jong volwassenen en volwassenen waarbij een traject gericht op werk (nog) niet tot de mogelijkheden behoort.

De afstand tot de arbeidsmarkt is voor deze mensen (nog) te groot.

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, waarbij er zich meestal problemen voordoen op één of meerdere leefgebieden.

Hierdoor ontbreekt het aan een recent arbeidsverleden, verkeren ze in een sociaal isolement en/of beschikken ze niet over algemene werknemersvaardigheden.

Door het verrichten van zinvol werk onder deskundige begeleiding van een werkbegeleider en jobcoach, en in een veilige, arbeidsmatige leeromgeving van boerderij Vorster Hand krijgen onze deelnemers de kans om het arbeidsritme geleidelijk weer op te bouwen en te werken aan persoonlijk effectiviteit en werknemersvaardigheden.