Biologische witlof

Op boerderij Vorster Hand wordt al sinds jaar en dag witlof geteeld. Witlof heeft een uniek teeltproces. Het teeltproces van witlof is anders dan van andere producten, omdat de wortels van de witlof niet door de teler zelf worden geteeld. Witlof wordt eigenlijk in twee stadia geteeld: In het eerste stadium worden de wortels geteeld door een akkerbouwer. Hierna wordt bij de teler de witlof uit de wortel gekweekt in een donkere ruimte waardoor het blad wit uit de wortel groeit. Dit wordt van de wortel gesneden en dat is de witlof zoals wij het kennen.

Het witlofbedrijf is in 1980 opgezet met witloftrek op stromend water. Aanvankelijk werd er op de boerderij ook diverse groentegewassen geteeld, maar in 1990 werd de overstap gemaakt naar volledige witlofteelt. Er werd op de boerderij een nieuw bedrijf gebouwd met vier separate trekcellen en de witlofproductie werd uitgebreid. Om de kostprijs laag te houden werd in de loop der jaren de productie verder opgeschroefd. Door de teruglopende witlofconsumptie en de groeiende productiekosten gingen de opbrengstprijzen alleen maar verder naar beneden. In 2003 kwam de verbreding van tuinbouw op de boerderij om de hoek kijken.

Van 'lof met zorg' naar 'zorg met lof'
Toos heeft van oudsher altijd in de zorg gewerkt. Het buitenshuis werken in de zorg in combinatie met het managen van een eigen bedrijf bleek moeilijk te combineren. Math en Toos besloten hierop de krachten te bundelen en de zorg naar de boerderij te halen. Op 1 april 2003 kwamen de eerste hulpboeren op het bedrijf. Zorgboerderij Vorster Hand was geboren. Terwijl de vraag naar witlof verder afnam, groeide de vraag naar zorgverlening op het platteland. Daarop besloten Math en Toos de witlofkwekerij fors in te krimpen en de zorgtak uit te bereiden.

Overstap van gangbaar naar biologisch witlof
In 2009 werd de overstap gemaakt van gangbaar witlof naar biologisch witlof. Gevoelsmatig vormt biologisch produceren een goede combinatie met een zorgboerderij. Biologische voedingsmiddelen voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. Het afleveren van een mooi biologisch product geeft meer voldoening, helemaal in combinatie met de zorgboerderij.

Boerderij Vorster Hand werkt samen met Eosta. Zij nemen de biologische witlof af en brengen het op de markt. Eosta staat voor transparantheid en contact zoeken met de consument. De consument van vandaag wil weten waar zijn voedsel vandaan komt en de garantie hebben dat dit betrouwbaar is. Een initiatief als het Nature & More trace-and-tell-systeem van Eosta past ook bij deze visie. De consument tikt de code in op de speciale Nature&More-website en krijgt informatie over de boer of tuinder met hun product en achterliggend verhaal. Wilt u het product en het verhaal van boerderij Vorster Hand bekijken klik dan hier

Flowpack-verpakking verspreidt het verhaal
Een gedeelte van de biologische witlof wordt verpakt in Flowpack-verpakking en geleverd aan een supermarkt in Noord-Holland. Op deze verpakkingen staat het verhaal van de zorgboerderij beschreven. Het verhaal wat boerderij Vorster Hand met de witlofkwekerij bijzonder maakt. Door dit te vertellen, wordt aan het product een stukje beleving en emotie meegegeven. We hopen dat de consument een symbolische band met het product krijgt en dat ze het verhaal terug proeven in onze witlof!